Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Because you were a memory; pleasant and distant and short.

Ten New Lives, but none of them went to paradise
 But thanks for lending me that book It seems so pointless giving up on smoking now...


Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Jede Zelle sagt mir "lauf"........


Μαύρο - ή αλλιώς η απουσία χρώματος.

I know that someday you'll have a beautiful life, I know you'll be a star
In somebody else's sky...
But why, why, why can't it be... can't it be mine?

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Hier gibt es kein Sommer